Administracja parlamentu

Administracja parlamentu
Administracja parlamentu
© Landtag Brandenburg
Administracja parlamentu podlega Przewodniczącej Parlamentu Krajowego. Jej stałym przedstawicielem w tym zakresie jest dyrektor. Pracownicy administracji pełniąc służebną rolę wobec parlamentu zapewniają jego funkcjonowanie i zdolność do działania. Przygotowują posiedzenia Parlamentu Krajowego i jego komisji, wspierają Przewodniczącą w zadaniach administracyjnych i są do dyspozycji wszystkich deputowanych w charakterze doradczym w wykonywaniu ich obowiązków.

Administracja Parlamentu Krajowego Brandenburgii podzielona jest na dwa wydziały. Wydział parlamentarny (P) jest odpowiedzialny na przykład za przygotowanie i nadzór nad posiedzeniami Prezydium, przygotowanie i nadzór, jak również prowadzenie posiedzeń plenarnych i posiedzeń komisji, kontrolę i zgodny z regulaminem obieg dokumentów parlamentarnych, prowadzenie spraw wszystkich stałych i tymczasowych komisji parlamentu, udzielanie porad prawnych dla Prezydium i komisji parlamentarnych przygotowanie protokołów ze stenogramów oraz opracowanie spraw europejskich. Referat Europejski obejmuje również Biuro Kontaktowo – Informacyjne w Brukseli. Wspiera ono członków Parlamentu Krajowego, frakcji parlamentarnych i komisji w sprawach UE.

Referaty Wydziału administracyjnego (V) wykonują ogólne czynności administracyjne i czynności wewnętrzne w budynku Parlamentu Krajowego. Do zadań Wydziału administracyjnego należy realizacja Ustawy o deputowanych, sprawy personalne pracowników administracji parlamentu, prowadzenie spraw prawnych i ubezpieczeniowych oraz postępowań sądowych. Wydział ten jest również odpowiedzialny za sprawy organizacyjne. Obejmuje to zapewnienie wyposażenia informatycznego, takiego jak laptopy i oprogramowanie użytkowe, wyposażenie biur, a także pilnowanie i sprzątanie budynku.

Parlamentarna Służba Doradcza nie jest przypisana do żadnego z tych dwóch wydziałów. Doradza ona w kwestiach prawnych Przewodniczącej Parlamentu Krajowego, komisjom i frakcjom parlamentarnym składającym się z co najmniej dziesięciu członków. Ekspertyzy są publicznie dostępne na stronie internetowej Parlamentu Krajowego.

Praca Przewodniczącej parlamentu Krajowego jest koordynowana w niezależnym biurze organizacyjnym. Mieści się tu również biuro prasowe Parlamentu Krajowego. Dostarcza ono dziennikarzom wszystkich mediów najświeższych informacji o pracy parlamentu. Jednostce tej podlegają również sprawy dotyczące protokołu krajowego i międzynarodowego. Umiejscowione są tutaj także parlamentarne public relations i obsługa gości.