Deklaracja w sprawie ułatwień dostępu

Parlament Krajowy Brandenburgii stara się, aby zgodnie z Brandenburskim rozporządzeniem o tworzeniu technologii informacyjnych bez barier (BbgBITV) oraz Brandenburską ustawą o równych szansach dla osób niepełnosprawnych (BbgBGG) jego strony internetowe były dostępna bez barier.

Niniejsze oświadczenie sprawie ułatwień dostępu dotyczy strony landtag.brandenburg.de.

Niniejsza strona internetowa jest częściowo zgodna z Brandenburskim rozporządzeniem o tworzeniu technologii informacyjnych bez barier (BbgBITV) oraz Brandenburską ustawą o równych szansach dla osób niepełnosprawnych (BbgBGG) z powodu następujących niezgodności.

Treści bez ułatwień dostępu

Niżej wymienione treści nie posiadają ułatwień dostępu z następujących powodów:

landtag.brandenburg.de odsyła w różnych miejscach do ofert zewnętrznych dostawców. Są to oferty osób trzecich, na które nie mamy wpływu i które częściowo nie są objęte zakresem ustawy BbgBITV. Chętnie jednak przekażemy Państwa uwagi dotyczące tych treści odnośnym dostawcom.

Sporządzenie niniejszej deklaracji

Niniejsze deklaracja zostało sporządzona w dniu 10 września 2020 r. Parlament Krajowy Brandenburgii sam sprawdził tę stronę internetową (samoocena).

Informacje zwrotne i kontakt

Czy zauważyli Państwo jakieś braki w dostępie bez barier lub w konkretnych treściach na landtag.brandenburg.de? W takim razie prosimy o kontakt z nami:

Landtag Brandenburg
Öffentlichkeitsarbeit
Alter Markt 1
14467 Potsdam
oeffentlichkeitsarbeit@landtag.brandenburg.de
Telefon: (0331) 866-1251

Procedura egzekwowania przepisów

Jeżeli Państwa zgłoszenie nie zostaną przez nas rozpatrzone w sposób zadowalający, mogą Państwo zwrócić się do biura wykonawczego przy Pełnomocniku Rządu Brandenburgii ds. Osób Niepełnosprawnych:

Ministerium für Ministerium für Soziales, Gesundheit, Integration und Verbraucherschutz
Die Beauftragte der Landesregierung für die Belange der Menschen mit Behinderungen
Henning-von-Tresckow-Straße 213
14467 Potsdam
Durchsetzung.BIT@MSGIV.Brandenburg.de
Telefon: (0331) 866-5014