Polityka prywatności

Niniejszym oświadczeniem o ochronie danych osobowych chcielibyśmy poinformować Państwa o tym, jakie dane osobowe gromadzimy na tych stronach i dlaczego to robimy. Wyznaczamy osoby odpowiedzialne i osoby kontaktowe.

Osobą odpowiedzialną w rozumieniu Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, innych ustaw o ochronie danych obowiązujących w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz innych przepisów o charakterze ochrony danych jest

Landtag Brandenburg
Alter Markt 1
14467 Potsdam
Deutschland

Telefon: (0331) 966-0
E-mail: post@landtag.brandenburg.de
Internet: www.landtag.brandenburg.de

Parlament Krajowy jest reprezentowany przez Przewodniczącą Parlamentu Krajowego, Panią prof. dr Ulrike Liedtke.

Oficjalnym pełnomocnikiem do spraw ochrony danych osobowych Parlamentu Krajowego Brandenburgii jest

Roland Weiß
Alter Markt 1
14467 Potsdam
Deutschland

Telefon: (0331) 966- 1132
E-mail: datenschutzbeauftragter@landtag.brandenburg.de

Dane dostępu

Gromadzimy dane dotyczące dostępu do stron niniejszej witryny internetowej i przechowujemy je w plikach dziennika serwera. W ten sposób rejestrowane są następujące dane:

  • Odwiedzona strona internetowa
  • Czas w momencie dostępu
  • Ilość wysłanych danych w bajtach
  • Źródło/odnośnik, z którego trafili Państwo na tę stronę
  • Używana przeglądarka
  • Używany system operacyjny
  • Używana wyszukiwarka i wyszukiwane hasła, jeśli są one przekazywane przez wyszukiwarkę

Zebrane dane są wykorzystywane wyłącznie do celów statystycznych oraz do ulepszania niniejszej witryny internetowej. Zastrzegamy sobie prawo do retrospektywnego sprawdzenia plików logowania serwera, jeśli istnieją konkretne przesłanki wskazujące na nielegalne użycie.

Postępowanie z danymi osobowymi

Dane osobowe to wszelkie informacje, na podstawie których można określić tożsamość i które można prześledzić wstecz - na przykład imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu.

Jeśli skontaktują się Państwo z nami, korzystając z podanych opcji kontaktu, przechowamy Państwa dane, abyśmy mogli uzyskać do nich dostęp w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie.

Gromadzimy i wykorzystujemy Państwa dane osobowe tylko wtedy, gdy jest to dozwolone przez prawo lub gdy wyrażą Państwo zgodę na ich gromadzenie.

Okres przechowywania

Przechowujemy Państwa dane tylko tak długo, jak długo są one wykorzystywane w pierwotnym celu. Na przykład, Państwa dane zostaną usunięte, gdy zrezygnują Państwo z subskrypcji newslettera lub po otrzymaniu materiałów informacyjnych.

Przekazanie danych osobowych osobom trzecim

Państwa dane osobowe wykorzystujemy wyłącznie w ramach naszej instytucji. Nie przekazujemy ich osobom trzecim bez Państwa wyraźnej zgody. W zakresie, w jakim jesteśmy do tego zobowiązani przepisami prawa lub postanowieniem sądu, przekazujemy Państwa dane organom uprawnionym do otrzymywania informacji.

Ochrona nieletnich

Dzieci i osoby poniżej 18 roku życia nie powinny przekazywać nam żadnych danych osobowych bez zgody swoich rodziców lub opiekunów prawnych. Nie żądamy danych osobowych od osób niepełnoletnich, nie gromadzimy ich i nie przekazujemy osobom trzecim.

Newsletter

Jeśli zapiszą się Państwo się do naszych biuletynów, otrzymają Państwo potwierdzenie na podany adres e-mail. Poza tym adresem e-mail nie są zbierane żadne inne dane. Zapisane dane nie będą przekazywane osobom trzecim. Subskrypcję można anulować w dowolnym momencie. Wówczas Państwa adres e-mail zostanie usunięty z listy dystrybucyjnej.

Media społecznościowe

Instagram: Parlament Krajowy Brandenburgii korzysta z serwisu internetowego Instagram, który jest produktem Facebook Inc. Za przetwarzanie danych osób mieszkających poza Stanami Zjednoczonymi odpowiada Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia.

Pragniemy zaznaczyć, że korzystają Państwo z Instagrama i jego funkcji na własną odpowiedzialność. Instagram jest produktem Facebooka. Facebook jako osoba trzecia może również przetwarzać dane osobowe. Polityka prywatności przedstawiona na tej stronie nie dotyczy tych osób trzecich ani ich usług, a Parlament Krajowy Brandenburgii nie ponosi żadnej odpowiedzialności za sposób, w jaki Facebook/Instagram może wykorzystać zgromadzone dane osobowe. Aby uzyskać osobiste informacje na temat praktyk ochrony prywatności stosowanych przez Facebook/Instagram, należy skontaktować się bezpośrednio z Facebook Ireland Limited. Prosimy o uwzględnienie odpowiednich Informacji o ochronie danych.

Twitter/X: Parlament Krajowy Brandenburgii korzysta z serwisu krótkich wiadomości Twitter/X. Administratorem danych w przypadku osób mieszkających poza terytorium Stanów Zjednoczonych jest Twitter/X International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Irlandia.

Pragniemy zaznaczyć, że korzystają Państwo z Twittera i jego funkcji na własną odpowiedzialność. Twitter/X jako osoba trzecia może również przetwarzać dane osobowe. Polityka prywatności przedstawiona na tej stronie nie dotyczy tych osób trzecich ani ich usług, a Parlament Krajowy Brandenburgii nie ponosi żadnej odpowiedzialności za sposób, w jaki Twitter/X może wykorzystać zgromadzone dane osobowe. Aby uzyskać osobiste informacje na temat praktyk ochrony prywatności stosowanych przez Twitter/X, należy skontaktować się bezpośrednio z Twitter/X Inc. Prosimy o uwzględnienie odpowiednich Informacji o ochronie danych.

YouTube: Parlament Krajowy Brandenburgii korzysta z serwisu internetowego YouTube, będącego produktem firmy Google LLC. Administratorem danych w przypadku osób mieszkających poza terytorium Stanów Zjednoczonych jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia (Alphabet Inc., Google LLC).

Pragniemy zaznaczyć, że korzystają Państwo z serwisu YouTube i jego funkcji na własną odpowiedzialność. YouTube jest produktem Google. Google jako osoba trzecia może również przetwarzać dane osobowe. Polityka prywatności przedstawiona na tej stronie nie dotyczy tych osób trzecich ani ich usług, a Parlament Krajowy Brandenburgii nie ponosi żadnej odpowiedzialności za sposób, w jaki Google/YouTube może wykorzystać zgromadzone dane osobowe. Aby uzyskać osobiste informacje na temat praktyk ochrony prywatności stosowanych przez Google/ YouTube, należy skontaktować się bezpośrednio z Google Ireland Limited. Prosimy o uwzględnienie odpowiednich Informacji o ochronie danych.

Informacja, sprostowanie i usunięcie

Na życzenie otrzymają Państwo bezpłatnie informacje o tym, jakie dane osobowe zostały zapisane na Państwa temat. Mają Państwo prawo do sprostowania nieprawidłowych danych oraz do zablokowania lub usunięcia Państwa danych osobowych, pod warunkiem, że Państwa żądanie nie stoi w sprzeczności z prawnym obowiązkiem przechowywania danych.

Organ nadzorczy

W przypadku pytań lub skarg można również skontaktować się z właściwym organem nadzorczym:

Die Landesbeauftragte für den Datenschutz und für das Recht auf Akteneinsicht Brandenburg
Dagmar Hartge
Stahnsdorfer Damm 77
14532 Kleinmachnow
Deutschland

Telefon: (033203) 356-0
Telefax: (033203) 356- 49
E-mail: poststelle@lda.brandenburg.de
Internet: www.lda.brandenburg.de

Cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z tych plików cookie są istotne dla systemu, inne pomagają nam w optymalizacji naszej strony internetowej i doświadczeń użytkownika. Ponieważ szanujemy Państwa prywatność, prosimy o wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookie.

Cookies to małe pliki tekstowe, które są zapisywane na Państwa urządzeniu końcowym. Państwa przeglądarka uzyskuje dostęp do tych plików. Powszechnie używane przeglądarki mogą być ustawione tak, aby generalnie nie zezwalały na pliki cookie, a użytkownik może określić, czy jego wizyty na stronach internetowych mogą być śledzone (do-not-track).