Parlament Krajowy: wybrana reprezentacja narodu

Parlament Krajowy: wybrana reprezentacja narodu
Parlament Krajowy: wybrana reprezentacja narodu
© Landtag Brandenburg
Struktura państwowa kraju związkowego Brandenburgia, podobnie jak w całej Republice Federalnej Niemiec, zorganizowana jest zgodnie z zasadą podziału władzy. Zgodnie z konstytucją kraju związkowego Brandenburgia podmiotem władzy państwowej jest naród. Wyraża on swoją wolę polityczną w wyborach i głosowaniach. Władza państwowa sprawowana jest przez specjalne organy ustawodawcze, wykonawcze i sądownicze.

Główną rolę odgrywa tutaj Parlament Krajowy. Jako „wybrany przedstawiciel narodu” stanowi centrum demokracji przedstawicielskiej. Jako jedyny organ konstytucyjny wybierany bezpośrednio przez obywateli, w swoich decyzjach wyraża ich wolę polityczną. Parlament Krajowy jest organem ustawodawczym (legislatywą).

Istnieją również dwie inne władze: władza wykonawcza (egzekutywa) wykonuje ustawy. Znajduje się ona w rękach Rządu Krajowego, władz administracyjnych i organów samorządu terytorialnego. Władza sądownicza (judykatywa) jest natomiast niezależna, powierzona niezależnym sędziom, którzy są związani jedynie prawem. Organy władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej działają niezależnie od siebie i wzajemnie się kontrolują.

 Jako wyraz swojej pozycji Parlament Krajowy posiada na mocy konstytucji określone prawa. Należy do nich również prawo do samoorganizacji. Obejmuje ono kontrolę prawidłowości wyborów (art. 63), wybór swoich organów (art. 69–73), prawo do uchwalania własnego regulaminu (art. 68) oraz ustalanie swojego budżetu (art. 101).