Impresum

Krajny sejm Bramborska
Alter Markt/Stare wiki 1
14467 Potsdam/Pódstupim
Deutschland/Nimska

telefon: (0331) 966-0
e-mail: post@landtag.brandenburg.de
internet: www.landtag.brandenburg.de

Krajny sejm Bramborska jo wustawowy organ kraja Bramborska. Zastupujo jen prezidentka krajnego sejma prof. dr. Ulrike Liedtke.

Zagronita pó § 55 statnego dogrona za rozgłos a telemedije: dr. Mark Weber, wjednik štabowego městna zjawnostne źěło / casnikaŕstwo / protokol

Stwóriśelskopšawniske pokaze

Iconowe pismo jo generěrował flaticon.com.

CC: Freepik, Vectors Market, Those Icons, Pixel perfect, Kiranshastry, Becris, dmitri13, th studio, joalfa, Arkinasi, Bingge Liu, alkhalifi design, Fingerprint Designs, bqlqn

Wužywaŕske wuměnjenja digitalnego wobrazowego materiala Krajnego sejma Bramborska

Wužywaŕske wuměnjenja za aktiwěrowanje livestream

Regule za pśijazne mjazsobne wobchadanje (netiketa)

Z teju website krajnego sejma (www.landtag.brandenburg.de) a teke ze social-media-accounts pla instagrama (@landtagbrandenburg), twittera (@Brandenburg_LT) a youtube (Landtag Brandenburg) zastojnstwo Krajnego sejma Bramborska informěrujo mjazy drugim wó źěle krajnego sejma a se how wótměwajucych tšojenjach. Informacije wó źěle frakcijow w Krajnem sejmje Bramborska dostanjośo mjazy drugim na jich internetowych bokach.

Krajny sejm Bramborska pšosy wó to, aby słowa, kótarež se how we ramiku komunikacije na tych online-kanalach wugroniju, formulěrowali se wěcownje konstruktiwnje, rozglědniwje, respektnje, fairnje a pśistojnje. Njedejśo nikogo raniś, wobgranjaś, nikomu nic pódstajaś, nikogo prowocěrowaś abo komentěrowaś z wulgarnymi, namóc wuchwalujucymi, diskriminěrujucymi, rasistiskimi, seksistiskimi, wjelgin gramnymi a/abo kazni pśestupujucymi wopśimjeśami. Wobijajśo se teke pšosym spamow a komercielnych pśinoskow.

Glědajśo pšosym teke na płaśece stwóriśelske pšawo pśi wózjawjenju pśinoskow. Na jadnotliwych social-media-kanalach płaśe wušej togo pśecej wužywaŕske wuměnjenja Facebook/Instagram, Twitter/X a Google/YouTube.

Krajny sejm Bramborska wobchowajo sebje pšawo, lašowaś wugronjenja, kótarež pśestupuju pomjenjone zažaržańske regule a/abo płaśece kazni. Wušej togo Krajny sejm Bramborska wóstajijo sebje móžnosć, netiketu pśeměniś.